Fastiliteter

Parkering

På Ullevaal Stadion er det 600 parkeringsplasser i garasjen. Du kan kjøre inn/ut fra Ring 3 og fra Sognsveien.

Du står 1,5 time gratis i garasjen. Utover dette, se gjeldende takster og parkeringsregler som er opplyst i p-huset v/parkerinsautomaten.

Plasser for forflytningshemmede9
Ladepunkter / Ladbar motorvogn4
Gjennomkjøringshøyde (i meter)2

Sykkelparkering

Runt srtadion er det i ca 100 sykkelparkeringsplasser.

Toaletter

Dametoalett finnes på felt 103, 106, 110, 112, 117, 120,223, 228, 233, 402, 405, 409, 412, 415, 420, 629 og 633
Herretoalett finnes på felt 102, 105, 109, 110, 116, 121, 223, 228, 233, 403, 404, 410, 415, 422, 628 og 630

Kiosker

I våre 25+ Arenasalg kiosker får du kjøpt pølser, baugetter, kaffe og brus. I tillegg til litt annen snacks som frukt, popkorn og sjokolade.

HC-Info

HC tribune på felt 102, 112, 124 og 633
HC toalett finnes i tilknytning til HC tribune

Handlegate

AMFI Ullevaal kan friste med 33 ulike butikker og spisesteder.