Teknisk info

Areal

Totalt areal:65.000 m2
Totalflaten innenfor tribunene:10.000 m2
Totalflaten med gress:112 X 71 m = 7.952 m2
Spillerflaten:105 X 68 m = 7.140 m2
Kunstgress rundt:112 X 4 m = 444 m2

Selve gresset

Ferdig tykktorv kom fra Nederland med trailere, og ble lagt august 2018.  Gresset består av 30 % engrapp og 70 % raigress

Vekst og beskyttelse

Et automatisk vanningsanlegg bestående av 13 spredere hvorav 3 er inne på selve spillerflaten. Undervarme bestående av vannbåren varme. 32 km med rør i en dybde av 30 cm. ligger under gressflaten. Effekten til oppvarming av gresset er 2000 kw. 

Maskinparken

John Deere 4400Traktor
John Deere 26537-blads sylinder klipper m/groomer
John Deere GatorBil
John Deere R54RKBRotorklipper m/oppsamler 54 cm
Dennis SpesialklipperSylinderklipper
Dennis SpesialklipperG860 Sylinderklipper
Toro Pro-core 648Gålufter div.
Toro Hydro-jectVanninjektor/lufter
Club car carry-allBil
Redexim Verti-drain 7215Dyplufter
Redexim Verti Combi 1800Børste
Tru turf SR72Valse m/knivlufter

Lys, lyd og bilde

Antall lyskastere:164
Monteringshøyden:Fra 20-28 meter
Total lysmengde:1800 lux
Begge langsidene:Hver har to hydrauliske lysmaster
Lydanlegget:450 små og 32 større høytalere
Total forsterkerkraft:66.000 W.
Antall TV-er:Totalt drøye 300 fordelt på vrimleareal, UBC og garderobeområdet
Storskjerm:1 stk på hver kortside

TV/Media

Arbeidsareale for pressen i 6. etasje tribune syd er på 169 m2. Her inne finnes 16 tilliggende kommentatorbokser. Pressetribunen utenfor rommer 198 arbeidsplasser. De aller fleste med bord, strøm og datatilgang. Arbeidsrom på 100 m2 for fotografer med egen utgang til indre bane i første etasje. Arbeidsrom og kommentatorplasser + TV-platting på motsatt langside til såkalt dobbeltproduksjon. ( en nasjonal og en internasjonal sending med forskjellige arenareklame)

Pressekonferanserom med scene og 96 sitteplasser med skrivepult i tilknytning til garderobeområdet. Mixed zone (der spillere og journalister møtes for intervjuer etter kamp) rigges enten i telt utenfor eller i VIP-arealet i tilknytning til garderobene.

Totalt har stadion fem TV-studioer hvorav ett er utendørs. Eget dedikert område for TV-busser og parkering for pressen.

Sikkerhet

Elektronisk telleapparatsystem gjennom 46 telleapparater fordelt på 18 publikumsinnganger og 5 VIP-innganger. En vet dermed til en hver tid hvor mange mennesker som er inne på tribunene i forhold til hvor mange billetter som er solgt.

Egne segregeringer utvendig og innvendig mellom seksjonene. Samtlige seksjoner har toaletter for begge kjønn (totalt 40). I alt er det 21 stasjonære kiosker.

Sikkerheten utøves under Politiets ledelse. Styringen skjer i kommandorommet der i tillegg til Politiet, Brannetaten, Røde Kors, baneeier og arrangørs ansvarlige oppholder seg.

Totalt har en 60 overvåkningskameraer. 17 av disse dekker tribunene. De øvrige dekker vrimlearealer, uteområder og innganger.

Billettkiosken i ytre bygg rommer 8 salgsluker.

Det er seks behandlingsrom fordelt på tribuneseksjonene som disponeres av Røde Kors. På alle kamper er Røde Kors + minst en stevnelege på plass.